Akty prawne

Położnictwo

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 PŁATNOŚĆ CZESNEGO ZA SEMESTR MOŻE BYĆ DOKONYWANA JEDNORAZOWO (płatna do 10 października za semestr zimowy i do 10 marca […]

Pielęgniarstwo

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 PŁATNOŚĆ CZESNEGO ZA SEMESTR MOŻE BYĆ DOKONYWANA JEDNORAZOWO (płatna do 10 października za semestr zimowy i do 10 marca […]

Akty prawne

Statut Mazowieckiej Uczelni Medycznej Akredytacja dla kierunku kształcenia: PIELĘGNIARSTWO Decyzja o nadaniu numeru w rejestrze MNiSW Decyzja MNiSW – pozwolenie na czas […]