Odwoławcza Komisja Stypendialna

 

W dniu 18 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej na którym rozpatrzono odwołania od decyzji Komisji o nieprzyznaniu stypendium.
Złożono 5 wniosków o odwołanie się od decyzji.

Odwołania rozpatrzone pozytywnie:  3846,   4724

Odwołania rozpatrzone negatywnie: 3826,  3970,  4385