Ogłoszenie Komisji Stypendialnej

 

W dniu 23 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej na którym rozpatrzono podania o stypendia rektorskie, specjalne, socjalne.

Stypendia w roku akademickim 2019/2020 będą wynosiły:
– rektorskie 600,00 zł miesięcznie
– specjalne 600,00 zł miesięcznie
– socjalne:
dochód od 0,00 zł do 300,00 zł  800,00 zł miesięcznie
dochód od 301,00 zł do  600,00 zł dochodu 700,00 zł miesięcznie
pozostałe 600,00 zł miesięcznie

Stypendium rektora

przyznane – 3781; 3782; 3799; 3813; 3819; 3825; 3834; 3841; 4018; 4065; 4071; 4099; 4102; 4114; 4120; 4129; 4207; 4214; 4241; 4352; 4383; 4585; 4588; 4592; 4593; 4594; 4595; 4596; 4600; 4612; 4613; 4635; 4636; 4639; 4650; 4688; 4703; 4738; 4755; 4856; 4860; 4861; 4871
odrzucone – 3806; 3817; 3822; 3826; 3827; 3844; 3846; 3849; 3865; 3963; 3967; 3970; 3971; 4125; 4162; 4192; 4211; 4220; 4251; 4268; 4291; 4303; 4307; 4310; 4351; 4385; 4393


Stypendium specjalne

przyznane – 3826; 3913; 3971; 4120; 4241; 4247; 4291; 4518; 4544; 4567; 4612; 4613; 4688; 4774
przyznane warunkowo – 4698


Stypendium socjalne

przyznane – 3764; 3785; 3789; 3804; 3850; 3967; 4018; 4071; 4108; 4129; 4139; 4188; 4203; 4223; 4240; 4268; 4303; 4341; 4430; 4521; 4544; 4547; 4585; 4586; 4634; 4669; 4673; 4685; 4733; 4753; 4758; 4775; 4820; 4861
przyznane warunkowo – 4307
odrzucone – 4271; 4724; 4741

Student, który otrzymał decyzję Komisji Stypendialnej i ma uzasadnione zastrzeżenia do otrzymanej decyzji,  może odwołać się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od daty postawienia decyzji do odebrania (tj. do 16.12.2019 r.).

ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH OD 2 GRUDNIA 2019 W KWESTURZE

Studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektorskiego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2019/2020 zobowiązani są do osobistego odebrania decyzji o przyznaniu lub nie ww. stypendiów.