Pielęgniarstwo – terminy egzaminów/zaliczeń poprawkowych