Składanie indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta

 

Termin złożenia do dziekanatu indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta zostaje decyzją Rektora przedłużony do 05.03.2019 r. (wtorek). Po tym terminie  będzie naliczana kara za zwłokę. 

Studentów 1115
Wykładowców 98
Absolwentów 1996
FORMULARZ KONTAKTOWY
[recaptcha]