SKŁADANIE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

 

Wnioski na  stypendia rektora dla najlepszych studentów należy złożyć do dnia 16 marca 2019 r. w pok. nr 1 – Kwestura

(dotyczy studentów pielęgniarstwa rozpoczynających naukę od semestru letniego)