Uczelniana skrzynka e-mail

 

Informujemy iż od stycznia br. uczelnia udostępni każdemu studentowi osobisty adres email, który będzie służył do kontaktu Uczelnia-Student.

Na adres email będą przesyłane ważne informacje dotyczące:

  • zmiany w planie zajęć
  • sprawy finansowe
  • terminy wydawania kart, indeksów
  • terminy rozliczania praktyk itp.

Skrzynka znajduje się na serwerze Office 365 –  https://login.microsoftonline.com/

Adres jest skonfigurowany wg poniższego wzoru.

Nazwisko.Imie@mum.edu.pl   hasło: NazPESEL (3 pierwsze litery Nazwiska, 1 duża litera + numer PESEL)

np:
Kowalski.Jan@mum.edu.pl   hasło: Kow89072708847

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z kwesturą.