Godziny rektorskie – 21.10.2018 r.

 

W dniu 21 października 2018 r. (niedziela) od godziny 18:00

J. M. Rektor Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kotowicz

ustanowił godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych

dla studentów wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych.