W dniach 30.07.2018 r. – 20.08.2018 r. kwestura nieczynna

 

W dniach 30.07.2018 r. – 20.08.2018 r. kwestura nieczynna.

Opłaty prosimy dokonywać przelewem na konto bankowe Uczelni:

68 1160 2202 0000 0003 3351 7881