OSTEOPATIA

 

Osteopatia jest uznanym na świecie zawodem medycznym. W Polsce zawód osteopaty jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr. 323010.

Osteopatia jest nauką holistyczną, zajmującą się każdym aspektem ciała człowieka. Osteopata zajmuje się leczeniem dysfunkcji i schorzeń narządu ruchu wykorzystując techniki manualne, rozluźniające oraz stymulujące tkanki miękkie, nerwy oraz stawy a także wszystkie układy. Usuwa napięcia w obrębie tkanki łącznej, poprawia krążenie i oddychanie oraz przepływ informacji w układzie nerwowym, wzmacnia siły obronne organizmu i przyspiesza proces jego regeneracji.

Osteopata stosuje diagnostykę funkcjonalną, strukturalną oraz obrazową, prowadzi terapię osteopatyczną, wykonując zabiegi terapeutyczne, które są sklasyfikowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 nr. 93.6. ICD-9

Diagnostyka osteopatyczna bazuje na badaniu ruchomości tkanek jako wyznacznika ich stanu funkcjonalnego. Jakakolwiek niefizjologiczna zmiana zakresu i kierunku ruchu tkanki, a w dalszej konsekwencji zaburzenie jej prawidłowego napięcia, ukrwienia i kontroli neurologicznej, jest dla osteopatii oznaką jej dysfunkcji i wymaga leczenia. W procesie leczenia osteopatia wykorzystuje wyspecjalizowane techniki manualne w celu normalizacji ruchomości tkankowej. To, co wyróżnia osteopatię, to filozofia zakładająca działanie wszystkich narządów ciała jako samoregulującej się całości, w każdej chwili dążącej do równowagi. Innymi słowy, osteopatia nie leczy organizmu ale wspomaga jego samoleczenie.

„OSTEOPATIA JEST TO METODA DIAGNOZOWANIA, LECZENIA ALE PRZEDE WSZYSTKIM FILOZOFIA OPIEKI MEDYCZNEJ”.
lek. med. Piotr Godek D.O.

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
Studia podyplomowe trwają 3 lata.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:
Nauka odbywa się w trakcie 6 semestrów, w trybie weekendowym (soboty, niedziele).
Zajęcia dydaktyczne obejmują 1500 godzin dydaktycznych, realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń.

WARUNKI PRZYJĘĆ:
Na studia podyplomowe z zakresu OSTEOPATII zapraszamy absolwentów studiów lekarskich, fizjoterapii, pielęgniarstwa oraz położnictwa.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Uzyskanie zaliczeń określonych w programie studiów, napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

OPŁATY ZA STUDIA:

Opłata wpisowa – 500 PLN
Opłata wpisowa jest płatnością dokonywaną jednorazowo. Rezygnacja ze studiów lub brak opłaty czesnego za studia powoduje przepadek opłaty wpisowej na rzecz uczelni.
Opłata wpisowa nie jest zaliczką na poczet czesnego.

Opłata miesięczna za studia – 950 PLN (11400 PLN rocznie).
Przy wpłacie jednorazowej udzielamy 10 % zniżki – 10260 PLN za każdy rok nauki.
Całkowity koszt studiów 3-letnich (1500 godzin) – 34200 PLN

Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponoszą studenci we własnym zakresie.
Studenci trzyletnich studiów podyplomowych otrzymują indeksy oraz legitymację studenta.

Nr rachunku bankowego do wpłat za studia podyplomowe:
BANK MILLENIUM S.A. 81 1160 2202 0000 0003 2965 1130

KOORDYNATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
mgr Arkadiusz Jakubczyk
602 128 790

Terminy zajęć dydaktycznych – semestr zimowy 2018/2019

Plan zajęć w roku akademickim 2018/2019 

 

ZGŁOSZENIA i ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy

Biuro Rekrutacji Mazowieckiej Uczelni Medycznej
pok. 41 (I piętro)
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
wejście od ul. Broniewskiego
Dojazd tramwajami: 17,22,27,28,33,35

Dojazd autobusami: 205

GODZINY PRACY BIURA REKRUTACJI:

poniedziałek – piątek: 8:00 16:30
668 326 740
rekrutacja@wsmw.edu.pl