Zaliczanie ćwiczeń klinicznych i praktyk zawodowych – Fizjoterapia

 

Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych Koordynator Ćwiczeń Klinicznych i Praktyk Zawodowych Kierunku Fizjoterapia mgr Piotr Chyliński będzie nieobecny na Uczelni w dniach 28.08.2018 i 03.07.2018. W związku z powyższym zaliczenie ćwiczeń klinicznych i praktyk zawodowych (złożenie dzienniczków) jest możliwe w dniach: 30.06.2018 (sobota) w godzinach 9.00 – 15.00 oraz 5.07.2018 (czwartek) w godzinach 9.00 – 15.00.

Wykładowców 62
FORMULARZ KONTAKTOWY