KURS PODSTAWOWY METODY PNF

 

Wydział Nauk Medycznych naszej uczelni był organizatorem KURSU PODSTAWOWEGO METODY PNF (M. Knott Concept – IPNFA Level I&II) w wymiarze 100 godzin.

Kurs prowadziła mgr Ewa Górna – IPNFA Advanced Instructor, koordynatorem kursu był Prodziekan WNM mgr Piotr Chyliński – Terapeuta PNF.

Uczestnikami kursu byli studenci studiów II stopnia kierunku Fizjoterapia naszej uczelni. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie.