Studenci u seniorów w Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza i Domu Pracownika Służby Zdrowia

 

Wydział Nauk Medycznych WSM poprzez podpisane porozumienie umożliwił realizację zajęć dydaktycznych studentom kierunku Fizjoterapia i Pielęgniarstwo
w Domu Lekarza Seniora im dr Kazimierza Fritza przy ul. Wołoskiej i Domu Pracownika Służby Zdrowia przy ul. Elekcyjnej w Warszawie z zakresu rehabilitacji, opieki paliatywnej i geriatrii. Pani Dyrektor Jolanta Czerniak, która kieruje tymi placówkami z dużą przychylnością przyjęła studentów Naszej Uczelni.

Dom Lekarza Seniora i Dom Pracownika Służby Zdrowia zostały utworzone zgodnie decyzją ministra zdrowia i opieki społecznej z kwietnia 1992 roku. Domy udzielają całodobowych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia mieszkańców, a w szczególności związanych z: badaniem i poradą lekarską, leczeniem i pielęgnacją chorych, rehabilitacją leczniczą, pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi oraz działalnością profilaktyczną.

Wykładowców 62

Instagram

  • #mazowieckauczelniamedyczna #szkoła#uczelniamedyczna #science #konferencja #VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa# Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda pod tytułem Miednica człowieka - spojrzenie wieloaspektowe#fizjoterapia #fizjoterapeuta #fizjoterapeutka #dodzieła💪#masaż
  • mazowieckauczelniamedyczna#nauka #szkoła #fizjoterapia #fizjoterapeuta #fizjio #fizjoterapeuta #pielegniarka #pielegniarstwo💉#uczelniamedyczna#
  • #mazowieckauczelniamedyczna# uczelnia# pielęgniarstwo #nauka#szkoła#fun#studiujznami#nowekierunki#nowewyzwania #uczelniamedyczna #fizjoterapia #

Dołącz do nas!

FORMULARZ KONTAKTOWY