KURS SPECJALISTYCZNY – OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH

 

KURS SPECJALISTYCZNY – OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH

DLACZEGO OPIEKUN MEDYCZNY OSÓB STARSZYCH?

 • To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować zawodowo bądź zdobyć nowe umiejętności.
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu.
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w renomowanych placówkach medycznych na terenie Warszawy.
 • Praktyki zawodowe, które organizuje szkoła, odbywają się pod opieką profesjonalistów.
 • Opiekun medyczny to zawód, który został wprowadzony do klasyfikacji zawodów w Polsce w lipcu 2007 roku.

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą
i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego.

KURS ADRESOWANY JEST DO:

 • pracowników ośrodków opiekuńczych, szpitali, hospicjów, salowych nieposiadających uprawnień opiekuna medycznego,
 • wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w polskich oraz zagranicznych ośrodkach opiekuńczych, szpitalach czy innych placówkach medycznych.

CEL KURSU:
Kurs przygotowuje do pracy w charakterze opiekunów osób starszych i chorych, daje praktyczne umiejętności i wiedzę niezbędną do pracy. Jest to forma szkolenia dla osób poszukujących pracy jako opiekun medyczny, zarówno na rynku polskim a także w krajach Unii Europejskiej.

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA:

 • w oddziałach szpitalnych: oddział chorób wewnętrznych, geriatrii, ortopedyczno-rehabilitacyjny, neurologii
 • zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • szpitalach opieki długoterminowej
 • domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowosanatoriach
 • hospicjach

PO UKOŃCZENIU KURSU BĘDZIESZ:

 • rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej
 • współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • pomagać pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
 • opiekować się osobą chorą i niesamodzielną zgodnie z zaleceniem lekarza lub pielęgniarki
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości
 • wykonywać zabiegi higieniczne u osoby chorej i niesamodzielnej
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem, w utrzymaniu aktywności ruchowej, w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością
 • pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami
 • udzielać wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

PROGRAM

 • Zarys anatomii i fizjologii
 • Patofizjologia z uwzględnieniem specyfiki wieku starczego
 • Opieka pielęgnacyjna – opieka paliatywna
 • Pierwsza pomoc
 • Leki w fizjoterapii osób starszych
 • Fizjoterapia osób 65+
 • Pracownia zabiegów higienicznych
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Psychologiczne i psychospołeczne uwarunkowania pracy, aktywizacja osób starszych
 • Język angielski lub niemiecki w ochronie zdrowia

WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA KURS JEST:

podpisanie umowy o odbywaniu kursu
wypełnienie formularza zgłoszeniowego
wykształcenie minimum średnie
kserokopia dowodu osobistego
wniesienie opłaty za kurs

TERMINY I OPŁATY:

Czas trwania kursu: 10 dni (sobota-niedziela) po 8 godzin (godziny: 09.00–17.00).
Najbliższy termin: styczeń / luty 2017 r.
opłata za kurs – 1000 zł
absolwenci i studenci WSM – 600 zł

Wpłaty: Kwestura w siedzibie uczelni WSM ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
lub na konto Uczelni: 18 1600 1462 1848 1891 4000 0001

ZGŁOSZENIA

DZIAŁ REKRUTACJI Wyższej Szkoły Mazowieckiej
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa pok. 41 (I piętro), tel.668-326-740
mail: rekrutacja@wsmw.edu.pl

DZIEKANAT Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckie
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, pok. 02 (parter), tel. 662-215-628
mail: dziekanat@wsmw.edu.pl