Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych

 

mgr Piotr Chyliński

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydziału Rehabilitacji Ruchowej oraz Medycznego Studium Zawodowego Fizjoterapii w Konstancinie.

Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w wykonywaniu oraz nauczaniu zawodu fizjoterapeuty a następnie także zawodu technika masażysty.

Wykładowca przedmiotów: Masaż, Kinezyterapia.