Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych

 

dr Krystyna Seliga

Absolwentka Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Studia Doktoranckie III stopnia – doktor nauk społecznych o specjalizacji bezpieczeństwo narodowe.

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu – magister pielęgniarstwa z uprawnieniami pedagogiczno – dydaktycznymi. Specjalistka  w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących. Autorka publikacji  z zakresu  promocji zdrowia i programów promocji zdrowia realizowanych w środowisku szkolnym . Promotor licznych prac magisterskich i licencjackich

Specjalność – Podstawy pielęgniarstwa, ratownictwo medyczne, anatomia,  pielęgniarstwo kardiologiczne interpretacja zapisu Ekg.