Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

 

prof. nadzw. dr hab. Joanna Jasińska