Rozpatrzono podania o stypendia i zapomogę

 

W dniu 10 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, na którym rozpatrzono podania o stypendia rektorskie, specjalne, socjalne oraz zapomogi.

Lista przyznanych stypendiów i odrzuconych wniosków.

Stypendia rektorskie
przyznane
3336, 3339, 3348, 3358, 3362, 3411, 3417, 3418, 3445, 3454, 3489, 3498, 3519, 3522, 3539 warunkowo, 3586, 3593, 3593, 3594, 3596, 3606, 3612, 3612

odrzucone
2195, 3408, 3409, 3485, 3512, 3514, 3582, 3604, 3605, 3629, 3658, 3661, 3670, 3689
Stypendia specjalne
przyznane
3417, 3418, 3419, 3420, 3426, 3445, 3452, 3480, 3497, 3499, 3546, 3547, 3551, 3552, 3557, 3562, 3571, 3636 warunkowo, 3646

Stypendia socjalne
przyznane
2900, 3320, 3323, 3348, 3359, 3362, 3369 warunkowo, 3416, 3429, 3437, 3440, 3464, 3485, 3502, 3504, 3512, 3516, 3523, 3526, 3527, 3558, 3566, 3571, 3572, 3577, 3587, 3591, 3605, 3632, 3635, 3646, 3648, 3663, 3666, 3675

odrzucone
3636 – zapomoga, 3636

Student, który otrzymał decyzję Komisji Stypendialnej może odwołać się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji, jeśli ma uzasadnione zastrzeżenia do otrzymanej decyzji.

Studenci, których wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektorskiego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017 zostały pozytywnie rozpatrzone zobowiązani są do osobistego odebrania decyzji o przyznaniu ww. stypendiów.